Virtuální sídlo je inovativní službou pro podnikatele. Na čem je založena a jaké jsou její nejdůležitější výhody?

Jak funguje virtuální sídlo

Virtuální sídlo je služba poskytovaná za úplatu. Její poskytovatel podnikateli, což je právnická osoba, pronajímá konkrétní adresu.

Tu si následně firma může zapsat do obchodního rejstříku jakožto své oficiální sídlo. Mít vlastní sídlo je totiž z hlediska zákona povinné. K jeho oficiálnímu ustanovení dochází při založení právnické osoby a může být pouze jedno.

V návaznosti na nutnost vlastnictví sídla je podnikatel dokonce povinen živnostenskému úřadu prokázat vlastnické nebo užívací právo k prostorám. Od roku 2015 byla rovněž ustanovena povinnost skutečné sídlo oznamovat správci daně.

Sídlo společnosti také musí být uvedeno na veškerých objednávkách a fakturách, ale také třeba i na webu.

Fungující společnost se tedy bez vlastního sídla neobejde v mnoha situacích. Podoba ryze formálního záznamu je však zcela postačující. Většinou společnost fyzicky prostory ve skutečnosti nevyužívá, jednu adresu tak může sdílet i řada společností.

Nicméně krátkodobý pronájem například zasedací místnosti pronajímatel zajišťuje ve většině případů také.

Je použití virtuální kanceláře korektní?

Někteří podnikatelé se obávají toho, zda je legální mít takto oficiálně zapsáno sídlo, přestože na uvedené adrese ve skutečnosti nesídlí.

To však není podmínkou. Z pohledu aktuálně platné legislativy je využívání virtuálního sídla korektní aktivitou. Konkrétně je jeho užívání právně ukotveno v občanském zákoníku a částečně také v živnostenském zákoně.

Z těchto ustanovení dále plyne zejména povinnost přijímat korespondenci a řešit další administrativní záležitosti. Pakliže toto podnikatel dodrží, virtuální sídlo mu může významně ulehčit jeho činnost. V čem tkví konkrétně jeho výhody?

Proč je vhodné využít virtuální sídlo firmy

Poskytnutí virtuálního sídla společnosti má výhodu především ve zvýšení prestiže. Proto se ostatně nejčastěji objevuje virtuální sídlo v Praze, případně v jiném větším městě. Značný význam má image sídla společnosti zejména z pohledu zahraničních kontraktů.

Důvody pro zřízení tohoto typu sídla však často jsou i ryze ekonomické. Jednoduše mnoho podnikatelů fyzické prostory, jak už bylo nastíněno, nepotřebuje a nechce je tedy ani financovat. Příležitostný pronájem kanceláře je pro ně v těchto podmínkách dostačující, neboť mohou například pracovat z domova.

Práce z domova je dalším faktorem, který mnoho lidí kloní k využití virtuálního sídla. Cílem je oddělit práci a soukromí a neuvádět jako oficiální firemní adresu tu přímo domů.

Poskytovatelé virtuálních sídel běžně taktéž svým klientům zajišťují i různé nadstandardní služby, jako je například vedení účetnictví nebo řešení poštovní agendy. Také to je pro řadu klientů motivací, proč se k tomuto řešení uchylují. Umožní jim to delegovat některé povinnosti na externího partnera a věnovat se intenzivněji vlastnímu podnikání.