Označenie CE a jeho význam

Stretli ste sa už niekedy so skratkou CE? Viete, čo znamená?

Certifikát CE = Conformité Européen

Skratka CE pochádza z jazyka diplomatov – z francúzštiny – a v preklade je to niečo ako európsky jednotný stav alebo Európska jednota. Francúzsky názov je Conformité Européen.

CE je administratívne označenie, ktoré deklaruje zhodu s európskymi právnymi predpismi. Zaručuje, že výrobok má požadovanú úroveň kvality a spĺňa všetky požadované normy. V Európe môžu byť na trh uvádzané len bezpečné výrobky.

CE certifikát pre výrobok znamená, že výrobok prešiel istými testami a štandardmi a môže byť predávaný kdekoľvek v Európskej Únii. Zaručuje, že sa Váš produkt môže voľne hýbať na európskom trhu.

Produkt, ktorý má označenie CE môžete predávať kdekoľvek v Európskej Únii bez potreby ďalších certifikácii či testovaní.

Či už ide o import produktov alebo ich export, je potrebné sa ubezpečiť, že majú tento certifikát, ak Vám záleží na bezpečnosti a hlavne kvalite.

Jeho význam môže byť dvojaký, a to:

  1. Dokladá vhodnosť výrobku pre daný účel využitie
  2. Dokladá zhodu vlastností výrobku s požadovanými normami a právnymi predpismi

CE môžete pokladať aj za “cestovný pas” produktu – je totiž potrebný pre prístup na európsky trh. Jednou z oblastí, na ktorú sa certifikácia vzťahuje, je elektronika.

Kroky k získaniu CE Certifikátu

Je potrebné:

  1. Identifikovať smernice a normy, ktoré sa na daný výrobok vzťahujú
  2. Overiť si špecifikácie výrobkov
  3. Je potrebné posúdenie zhody notifikovaným orgánom?
  4. Odskúšať výrobok a skontrolovať zhodu – za toto je zodpovedný výrobca
  5. Vypracovať dokumentáciu
  6. Vydať vyhlásenie o zhode.