Jednou z možností, jak řešit nábor nových zaměstnanců ve firmě, je i agenturní zaměstnávání. Co obnáší a jaké má výhody? Jak se liší kmenový zaměstnanec od agenturního?

Princip agenturního zaměstnávání

Jedná se o specifický právní vztah, ve kterém jsou zainteresovány tři strany – pracovník, zaměstnavatel a pracovní agentura.

V případě agenturního zaměstnávání se jedná vlastně o jakýsi pronájem pracovníka. Dotyčný zaměstnanec je na rozdíl od běžného pracovníka zaměstnancem přímo pracovní agentury a na pracovní pozici u konkrétního zaměstnavatele je pouze „zapůjčen“.

Výkon práce u tohoto zaměstnavatele má pak pouze dočasný charakter. Zaměstnanec však může být přidělen na hlavní pracovní poměr, ale i na některé dohod, které charakter hlavního pracovního poměru nemají. Od kmenového zaměstnance se dále agenturní pracovník liší v tom, že jde výlučně o vztah na dobu určitou.

Pro zaměstnavatele se jedná o službu, za kterou platí. Pracovní agentura a zaměstnavatel si tak mezi sebou ujednávají tento vztah písemně.

Jaké jsou povinnosti pracovní agentury

Pracovní agentura musí ve srovnání s kmenovým zaměstnancem zajistit především rovné pracovní podmínky. Zejména to platí pro mzdu, mezi agenturním a kmenovým zaměstnancem nesmějí panovat žádné rozdíly.

Pracovní agentura na sebe rovněž bere veškerou administrativu. Zvláště výhodné je to při zaměstnávání cizinců. S pracovními místy pro zahraniční pracovníky je totiž svázána celá řada nadstandardních povinností.

Zaměstnancům je potřeba zajistit povolení k pobytu a k zaměstnání. V Česku již nahradila pracovní vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu zaměstnanecká karta.

Ani nový typ povolení však dle dosavadních zkušenosti nezajistil zcela hladký průběh zaměstnávání cizinců. Agenturní zaměstnávání cizinců je proto běžným způsobem, jak obsadit s minimálními průtahy potřebnou pracovní pozici.

Jaké jsou další výhody z pohledu zaměstnavatele

Pracovní místo navíc zůstává obsazeno trvale. Firma se proto nemusí potýkat s fluktuací. Pracovní agentura jednoduše potřebné kandidáty dodá sama, bez složitého náboru.

Mezi mýty patří i tvrzení, že by agenturní zaměstnávání bylo drahé. Vložená investice se firmě v krátkém čase vrátí v úspoře času personalistů i právě díky tomu, že pracovní místo zůstává trvale obsazeno a firma tak nemá například výpadky v dodávkách zboží kvůli nedostatku pracovních sil.

Snadno lze také prostřednictvím agenturních zaměstnanců vyřešit situaci, kdy se firmě zvláště daří a potřebuje například během sezóny nebo pouze na aktuální projekt najmout nové zaměstnance, pro které ale dál využití nemá.

Má spolupráce s pracovní agenturou i nevýhody?

Nevýhoda spolupráce s pracovní agenturou může být pouze jedna: Pokud narazíte na neseriózního poskytovatele služeb, nemusí být spokojenost s jejími službami jistě adekvátní.

Pak se objevují mnohé nešvary, jako je vykořisťování zaměstnanců, kdy dochází k neoprávněnému krácení jejich mzdy. Něco podobného je však u renomované pracovní agentury IRS Czech zcela nemyslitelné. Pracovní agentura se stává důležitým partnerem zaměstnavatele a měla by být vždy vedena odborníky na trh práce.