Dlouho plánovaná oprava Barrandovského mostu je tady. Už od soboty 13. května silničáři začali vyznačovat dopravní omezení. První fáze oprav, která je plánována na letošní rok, začala v pondělí 15. května a od tohoto data je plánována po dobu 92 dní, tedy do 14. srpna. Začíná se na levé straně mostu. Pojďme se podrobněji podívat na omezení spojená s těmito pracemi.

Opravy mostu

Jak jsme zmínili, opravy začínají na levé straně mostu, a to ve směru do Braníku a pak také na Barrandovské rampě z ulice K Barrandovu. Dopravní značení Praha začala řešit už od soboty 13. května, která upozorňují na vzniklé dopravní omezení. Samozřejmě hlavní město žádá řidiče o ohleduplnost s ohledem na probíhající práce, abychom se vyhnuli zbytečným komplikacím v provozu. Pro řidiče, kteří se dostanou během oprav na Barrandovském mostě do problému, zde bude zajištěna:

  • Odtahová služba
  • Bezplatný odtah pro každého řidiče

Pokud budete mít poruchu, není tak potřeba zdržovat provoz na mostě a čekat na asistenci od vaší pojišťovny. V minulosti právě toto při opravách na mostě způsobovalo problémy, pokud řidiči trvali na odtahu přes vlastní asistenční službu.

Ve skutečnosti začala oprava Barrandovského mostu již během prvního čtvrtletí letošního roku, protože některé opravy nevyžadovaly dopravní omezení na mostě samotném. Jde zejména o průduchy pro předpínací lana. Aktuálně probíhá frézování povrchu vozovky, odstraňování římsy a zábradlí, následované pokládáním vyrovnávacího betonu. Následně pokračují práce na izolaci a obnově veškerých nosných částí konstrukce mostu.

Objížďka hlavního omezení během oprav

Nejvýznamnější omezení je spojeno se zmiňovaným uzavřením barrandovské rampy od Barrandova, a to ve směru z ulice K Barrandovu na Jižní spojku. Uzávěrku objedete po objízdné trase přes Pražský okruh Lochkovským tunelem nebo po Strakonické ulici zpátky na Barrandovský most a Jižní spojku.

Zdroj/ foto: barrandak.cz