Pokud se má společnosti dařit, je nutné, aby se zajímala o novinky na poli svého změření. Pokud máte společnost z oboru strojírenství, pak se s důvěrou můžete obrátit na firmu CANMET. Najdete zde technologie, které vám s výrobou pomohou k vaší plné spokojenost.

Kvalitní řezací lasery

Pokud máte zájem o řezací lasery, k nejlepším výrobcům těchto šikovných strojů patří společnost EAGLE z Polska. Je sice na trhu „jen“ od roku 2006, takže se řadí k těm mladším, ale protože vyrobila model s nejrychlejším a výkonově nejsilnějším laserem na světě, také s nejrychlejší výměnou stolů na trhu, získala velmi vysoké finanční granty od EU pro svůj další růst, a stále je získává.

Od CANMET si můžete koupit řezací laser EAGLE hned ve třech verzích. eSmart je ekonomické a produktivní laserové centrum s vynikajícím výkonem a malou zastavěnou plochou. eVision je dynamické a univerzální laserové centrum, a je vynikajícím řešením pro různorodou výrobu v malých i velkých výrobních dávkách, pro tenké i tlusté plechy. iNspire je vysokodynamické laserové centrum, jež je určeno pro nejnáročnější aplikace v hromadné výrobě a požadavky na složitější tvary výrobků.

Vyrobte z plechu, co potřebujete

Při výrobě z plechu vám mohou přijít vhod i tabulové nůžky. Při práci s nimi působením vnějších sil dojde k postupnému oddělování stříhaného výrobku od základního materiálu. Jsou určeny pro přímé stříhání mnoha druhů materiálů, od minimálních tlouštěk po silné plechy. Střižná vůle se nastavuje dle tloušťky a typu stříhaného materiálu.

Častou používané jsou i vysekávací stroje, jejichž principem je dělení materiálu vzájemným působením razníku, matrice a vysekávaného materiálu. Mechanické vlastnosti materiálu, střižná vůle i technický stav nástrojů a vysekávacího lisu mají vliv na tvar, přesnost i kvalitu vysekávaných hran. Zvolit můžete např. děrovací lis Compact EVO.

Více informací najdete na canmet.eu.