LANXESS používá Oxone jako hlavní aktivní složku v mnoha svých dezinfekčních přípravcích Virkon a Rely + On. Poptávka po těchto produktech se v posledních měsících významně zvýšila, mimo jiné v důsledku vypuknutí afrického moru prasat a koronavirové pandemie. Společnost také prodává Oxone jako silné oxidační činidlo, které má široké využití. Dokončení rozšíření kapacity je plánováno na druhou polovinu roku 2022.

„Dezinfekční produkty jsou důležitými hnacím motorem v našem vysoce výnosném segmentu ochrany spotřebitele. Očekávaná je vysoká poptávka i po zvládnutí koronavirové pandemie, “ uvedl Matthias Zachert, předseda představenstva LANXESS.

Michael Schäfer, vedoucí obchodní jednotky společnosti LANXESS pro výrobky na ochranu materiálů, dodal: „Vidíme také rostoucí poptávku po Oxonu v odvětví úpravy vody a také v elektrotechnickém a papírenském průmyslu. Chceme této poptávce vyhovět rozšířením naší výrobní kapacity. “

Pod zastřešující značkou Virkon vyvíjí a prodává LANXESS produkty, které používají k dezinfekci zemědělské podniky. Tyto produkty pomáhají potlačovat šíření nemocí, jako je africký mor prasat nebo ptačí chřipka. Trvale tak přispívají ke snižování využívání antibiotik v průmyslovém chovu zvířat. Díky rostoucí populaci a spotřebě masa také nabývá stále větší důležitosti téma biologické bezpečnosti. To vede k trvalému růstu poptávky po dezinfekčních prostředcích.

LANXESS nabízí také dezinfekční prostředky pro lidské zdraví: Produkt Rely + On Virkon se používá v nemocnicích, laboratořích, veřejných institucích a pro lékařské vybavení. Je prokázáno, že zcela inaktivuje koronavirový SARS-CoV-2 za pouhých 60 sekund.

Oxone se používá například k čištění vody v bazénu, čímž se snižuje použití chloru. V elektronickém průmyslu se používá k přípravě povrchů v procesu výroby desek plošných spojů. Producenti papíru používají tento produkt k účinnému rozpadu papírových výrobků obsahujících pryskyřice pro pevnost za mokra během přepracování papíru.